Pojištění aukcí

Aukční síň Aukro.cz nabízí bezpečné a pohodlné obchodování. Prostřednictvím celé řady programů a služeb můžete bez obav nakupovat a prodávat. Velmi zřídka se objeví případy, které jsou v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku, ale právě pro tyto případy je připraven Program ochrany Kupujících.

Tento Program chrání Kupující v případech, kdy zaplatili předmět, ale ten neobdrželi, příp. obdrželi předmět výrazně odlišný od popisu v aukci. Výše náhrady, kterou můžete od Aukra získat, je až 20.000 Kč. Pro účast v Programu je potřeba splnit několik podmínek a vše probíhá v součinnosti s Policií ČR. Musí být splněny podmínky pro získání náhrady splněny.

Aukro tak opět posunulo internetové aukce směrem k další generaci internetového obchodování, protože touto formou pojistky umožní chránit investice kupujících a zároveň ve svých řadách rychle eliminovat případné podvodníky.